Brugertalsberegning

Download: Brugertalsberegning i pdf-format

Gemius har i samarbejde med Danske Medier Research fortaget en række ændringer i gemiusAudience målingen i Danmark. Ændringerne vedrører to hovedområder:

1.       Bedre identifikation af browsere. For at imødekomme den høje andel af non-cookie sidevisninger (over 25%), omlægges der til en ny teknisk identifikation, kaldet browserID. De nye BrowserID data giver en bedre mulighed for identifikation af brugerne, sammenlignet med 3.parts cookies.

2.       Ny beregning af brugertal. Andelen af trafik fra mobiltelefoner og tablets på ”almindelige” websitet har det haft den konsekvens at brugertallet tidligere har været underestimeret. Derfor introduceres nu en multiplatform-tilgang, hvor trafikken adskilles på de enkelte platforme (desktop, mobil og tablet) og der beregnes brugertal separat for hver af disse.

I multiplatform-tilgangen er ”platform” defineret af brugerens enhed og ikke selve publikationen. Det adskiller sig fra tidligere. Medietræet er fælles for alle platforme, så der kan præsenteres opgørelser for en given publikation på en given platform. I november 2013 blev mobilpublikationer fra de tidligere mobillister således re-scriptede, så de nu måles sammen med de ordinære publikationer fra den 1. december 2013.

Beregning af brugertal (Real Users)
Brugere beregnes nu separat for hver platform baseret på populationen for en given platform. For desktop-platformen anvendes populationen for den officielle måling ( 7+). For tablets og mobiler anvendes for januar data populationen 15+. Derfor skal bruger-værdier for tablets og mobil anvendes som retningsvisende og ikke eksakte i første omgang. Når Mobil og tablet dækning for 7–14 årige er etableret, justeres målingen for dette.

Brugertallet for desktoptrafikken via browserID er højere end total brugertallet baseret på cookies, hvilket skyldes tre effekter:

1.       Når mobiltrafikken trækkes fra totalen øges brugertallet normalt pga. en stigning i koefficient J, der normalt overstiger faldet i EC (estimated cookies) for en publikation.

2.       Bedre identificering øger værdien af antal identificerede browsere delt med antal tilknyttede sidevisninger, der indgår i brugertalsberegningen.

3.       Antallet af estimerede cookies reduceres til et maksimum, hvis det overstiger det samlede antal af cookies i målingen. Med mange ikke-accepter af cookies, var det ofte tilfældet, at der skete denne reduktion. Men med browserID og deraf større antal identificerede antal browsere vil det ske mere sjældent.

Ændringen af identifikation fra cookies til browserID reducerede antallet af ikke identificerede sidevisninger fra over 25% (non-cookie PV) til 5% (non-browserID PV). Multiplatform tilgang eliminerer mobiltrafikkens påvirkning på det totale antal brugere og afdækker hver platform separat.

Endnu står det tilbage at afklare det totale antal brugere på alle platforme samlet (nettodækning). Det er dog først muligt når mobil- og tabletpanelerne er fuldt udbygget.

 

Besøg og tid

Værdien for antal besøg og tidsforbrug justeres pt. ikke for de brugere, der ikke kan identificeres, som det skete tidligere. Test viser at forskellene er meget små for de fleste publikationer. På sigt er det dog planen at justeringen bliver genindført.

 

Brugertalsberegning:

For hver platform er den samme beregning anvendt:  Brugere = EBID * J

hvor EBID (estimated BrowserID) = min( (good_browserID/good_PV)*all_PV ; all_browserID)

Og koefficient J baseres på populationen for en given platform: J=(population*reach_of_study)/EBID

Regneeksempel for dr.dk januar 2014:

Koefficient J :

 

Platform

Online Population

Reach i online population

EBID

Koefficient J

Desktop_population

4.560.228

4.355.018

5.250.674

0,8294

Tablet_population

1.830.754

1.748.370

2.231.024

0,7837

Mobile_population

2.838.965

2.711.212

3.893.191

0,6964

 

 

 

Udgivelse

Platform

goodBID/goodPV

All PV

EBID

dr.dk

Desktop

0,0309

75.119.097

2.321.180

dr.dk

Tablet

0,0381

28.861.076

1.098.490

dr.dk

Mobile

0,0824

16.463.950

1.357.204

 
Brugertalsberegning på desktop:

EBID :                 good BID/good PV*all_PV=EBID                     0,0309*75.119.097 = 2.318.018

Brugere             EBID *Coeff J Desktop = RU                                2.321.180*0,8294 = 1.925.186

Brugertallet justeres (vægtes) herefter i relation til panelets demografiske sammensætning til det endelige (offentlige) Brugertal: 1.923.807

 

Udgivelse

Platform

Brugere

Sidevisninger

Besøg

dr.dk

Desktop

1.923.807

75.119.097

21.870.645

dr.dk

Tablet

860.845

28.861.076

7.207.426

dr.dk

Mobile

945.154

16.463.950

4.757.844

 

Udenlandske brugere

Indtil videre beregnes udenlandske brugere kun for desktop platformen.

 

Oversigt over ændringer

 

Tidligere gA data

Nye gA data

Browser identifikation

Cookies

browserID

Platform split

Nej

Desktop/tablets/mobil/

Medietræ

Kun ordinære publikationer

Ordinære publikationer med mobilpublikationer (re-scriptede) som sektioner

Mobile domæner

(mobile.*.dk, m.*.dk, etc.)

Ekskluderet

Inkluderet

Basisundersøgelse og alder for populationen

Ordinær 7+

Ordinær 7+ for PC

Mobil 15+ for tablets og mobil

Brugere (Real Users) algoritme

Estimerede cookies (20 dage)

Estimerede “cookies” (20 dage)

Brugere (Real Users) kalkulation

Total trafik

Separat for hver platform

Besøg og tid

Reskaleret (baseret på cookie sidevisninger)

Ikke reskaleret

gemiusExplorer filer

En fil med sociodemografisk data

3 separate filer - sociodemografi for desktop og statiske data for tablets og mobiler

 

Renset for robot-trafik

For at undgå at indregne trafik fra robotter, der kunstigt kan forøge trafikken på et site, bliver alle trafiktal filtreret for:

  • Computere med unormalt mange sidevisninger
  • Computere med unormalt mange sidevisinger på få websites
  • Computere med unormalt meget tid på internettet
  • Computere med unormalt mange sidevisninger på kort tid

Demografi fra panel

Disse informationer hentes fra et stort brugerpanel af danskere, der har fortalt systemet om dem selv, og har sagt ja til automatisk at rapportere hvilke hjemmesider de besøger til systemet. Du er måske selv stødt på spørgeskemaer fra Danske Medier Research/Gemius på danske hjemmesider.

Panellisterne skal leve op til stramme krav for at få lov at indgå i målingerne. Alle der har givet modstridende svar i undersøgelsen sorteres fra, og det samme gør alle der f.eks. indikerer, at den computer de sidder med på det tidspunkt hvor de udfylder det indledende spørgeskema, benyttes af andre end dem selv. For at blive panellist kræves det også, at den cookie, som systemet sætter hos paneliisten ikke slettes. Derfor bliver panellister først godkendt, når systemet har genkendt dem, og konstateret at de stadig findes, i over en måned.

Resultaterne fra panelet bliver, før det bliver benyttet, vejet på plads ud fra både sociodemografiske kendetegn (som køn og alder) samt adfærdsmæssige kendetegn.