Danske Internetmålinger sendes i udbud

Bestyrelsen i Danske Medier Research har vedtaget, at den danske måling af internet og mobiltrafik skal sendes i udbud med virkning fra udløb af den nuværende kontrakt i maj 2015. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe af personer med både analytisk og kommerciel baggrund, der i løbet af efteråret skal indhente udenlandsk inspiration, kortlægge behov og ønsker i det danske marked samt udfærdige de endelige kravspecifikationer til udbuddet af en kommende måling af hele det digitale medieforbrug i Danmark.
 
- Nu hvor der med dannelsen af Danske Medier er skabt en stærk fusion af syv tidligere medieorganisationer, der har samlet alle deres analyseaktiviteter i datterselskabet Danske Medier Research, finder vi, at det er et naturligt tidspunkt at afdække markedet på ny i forhold til, hvad der efterspørges af ydelser samt udbuddet heraf. Siden 2007 har Gemius udført et glimrende arbejde med de digitale målinger, og beslutningen om at sende målingerne i udbud skyldes på ingen måde utilfredshed med deres indsats, siger bestyrelsesformand for Danske Medier Research Claus Hovge Andersen, der er bladdirektør på Morgenavisen Jyllands-Posten.
 
- I Danske Medier Research glæder vi os meget til hele projektet og i første omgang at få sammensat den udbudsgruppe, der får den spændende udfordring at formulere rammerne for næste generation af digitale mediemålinger, lyder det fra direktør i Danske Medier Research Marianne Bugge Zederkof.