Om Danske Medier Research

Nøgleordene i Danske Medier Research er analyse, viden og formidling. Missionen er at give foreningens medlemmer den bedst mulige viden om danskernes medieforbrug, kommercielle modeller og internationale erfaringer til egen udvikling af forretning, indhold og tjenester.

Indsamling af viden

Danske Medier Research er centrum for Danske Mediers løbende indsamling af relevante data om branchen, oplag, omsætning, annoncer, abonnenter, seere, brugere, læsere og lyttere.

Danske Medier Research koordinerer alt vedrørende markedsmåling, dataindsamling og statistikudarbejdelse. Analyse og Dokumentation forestår forvaltningen af leverandørkontrakterne og tilvejebringelse af alle Danske Mediers former for medieanalyser.

Danske Medier Research overvåger og sikrer den mest hensigtsmæssige drift af foreningens analyser til gavn for medlemmernes daglige drift og langsigtede forretningsudvikling.

 

Formidling og forankring af viden
Danske Medier Research vil have fokus både på den nære medlemsservice og rådgivning om læsertal, lyttertal, brugertal, metode etc., men vil også være centrum for foreningens mere overordnede monitorering af medieforbrug og tendenser. Dette for i højere grad at kunne fungere som videncenter for udviklingen af medierne.

Et kerneområde bliver derfor formidling og forankring af viden. Der anvendes i dag mange ressourcer på dataindsamling og langt mindre på formidling og forankring af den pågældende viden på alle relevante modtagerniveauer. Der vil således blive sat særligt fokus på at kommunikere effektivt og operationelt til relevante målgrupper såsom journalister, myndigheder, politikere, mediebureauer, annoncører og selvfølgelig medlemmerne.

Danske Medier Researchs fokusområder vedrørende analyse og prioritering af opgaver sker i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger.

 

MARIANNE BUGGE ZEDERKOF
Direktør
Mobil: 20 76 50 99
Dir. tlf: 33 97 42 31