Vejledning

Hvert klartal modtager alle kontaktpersoner et link til et indberetningsskema, hvor man bl.a. skal udfylde disse felter:

For at rekvirere link til skema kontakt: fnordentoft@deloitte.dk

For at ændre kontaktperson kontakt: as@danskemedier.dk

 

Forklaring til de enkelte opgørelse:

 

1 - Hvor meget har du omsat for?

Først ser du på dine medieudgivelser - i bred forstand: både hjemmesider, mobiltjenester, messengerprodukter tæller med.

Spørg så dig selv: hvor store en annonceomsætning havde jeg på dem i sidste kvartal?

OBS: det er din nettoomsætning du skal opgøre. Evt. rabatter til kunder, netværk og mediabureauer skal være trukket fra.

FAQ - Hvor meget har du omsat for

- Er det kun hjemmeside-annoncer der tæller? Hvad med emails, messenger, mobiltelefoner osv?
Svar: Nej, det er ikke kun hjemmeside-annoncer der tæller. Markedsstatistikken dækker annoncer på alle internet medieprodukter (f.eks. på webside, i mail, i Messenger, på mobil platform etc.). Og den dækker både grafiske, audiovisuelle, tekst-baserede og interaktive annonceprodukter

- Er det kun annonce-omsætning der tæller? Hvad med brugerbetaling?
Svar: Det er kun annonceomsætning der skal indrapporteres med undtagelse af mobilområdet, der også omfatter salg af apps og indhold.

- Tæller omsætning på alle .dk hjemmesider med - også hvis de er på engelsk
Svar: Nej - ikke nødvendigvis. Markedsstatistikken dækker alle internet medieprodukter der er rettet mod et dansk publikum. Om det sker på et .com eller .dk domæne er i den sammenhæng af mindre betydning. Og sproget kan også være af mindre betydning - så længe de primære brugere befinder sig inden for landets grænser.

- Skal jeg bruge mine listepriser når jeg indberetter? Eller skal jeg først trække evt. rabatfra?
Svar: Ja, du skal trække evt. rabatter fra før du indberetter. Du skal indberette det beløb du får i hån-den. Dvs. rabatter som du giver kunden skal trækkes fra først.

- Hvad gør jeg med provision til salgshuse og mediabureauer? Skal den trækkes fra før jeg indberetter?
Svar: Ja, du skal trække provisionen fra før du indberetter. Også provision til salgshuse og bureauer skal trækkes fra - ligesom rabatter du giver direkte til kunden. Du skal indberette det beløb du får i hånden.

- Jeg er et salgshus. Hvad hvordan undgår jeg dobbelt-indberetning, hvis de medier jeg sælger for også selv indberetter?
Svar: Du skal kun indberette din egen del af omsætningen for de sites som er FDIM medlemmer. Men de medier der ikke er med i FDIM skal du indberette hele omsætningen for. Og du skal huske at angive navnene på alle de sites du sælger for.

- Jeg har lavet en barter-aftale om at få leveret et kilo slik til kontoret en gang om ugen mod at vise et banner for slikfirmaet på vores website. Hvad skal jeg skrive angive her?
Svar: Du skal angive det beløb du rent faktisk fakturerer. Hvis du sender en faktura på 1000 kr. til slik-firmaet skal de med. Også selvom slikfirmaet sender dig en anden faktura på 1000 kr. for levering af slik.

2 - I hvilke kategorier?

For at komme videre skal du opdele din omsætning på fem forskellige annoncemarkeder: Bannere og partnerskaber, Søgeordsannoncer, Virksomhedsdirectories, Markedspladser og Permission Marketing. (Bannere og partnerskaber er underopdelt i både Bannere og Partnerskaber - Markedspladser er dobbelt opdelt: både efter markedspladstype og efter annoncetype). Hvis du har annonceomsætning du ikke kan fordele, kan du putte den i den sidste kategori: Diverse.

(De næste 6 skridt i 10 punktsguiden handler om disse kategorier. Når du har fundet tallene får du at vide hvad du skal gøre ved dem i punkt 7-10.)

Bemærk: på samme site kan du godt have flere forskellige typer annoncer, der hører til i hver deres kategori.

FAQ - Kategorier: hvad hører til hvor?

Jeg har flere forskellige annoncetyper på mit site. Hvilken kategori skal jeg bruge?
Svar: Du skal bruge flere forskellige kategorier. Hvis du f.eks. har et jobsite, hvor virksomheder har slået job op, skal de penge du får for at vise jobopslagene i Markedsplads-kategorien. Hvis du også har bannere på sitet, skal de penge du får for bannerne i "Bannere og Partnerskaber"-kategorien. (Også selv om bannerne reklamerer for ledige jobs!).

3 - Har du bannere eller partnerskaber?

Hvis du har omsætning fra bannere eller partnerskaber skal du notere dette tal separat. Bannere kender du. Skyskrabere, rectangles, article bannere - eller bare det klassiske 468*600. Al omsætning fra bannerne skal i kategorien Bannere og Partnerskaber. (De eneste bannere der ikke skal ind her er søgeordsannoncer. Se punkt 4)

Partnerskaber er løsninger hvor annoncen i form, indhold eller funktion er integreret med mediet. Det er således ikke nok at et banner er fast placeret på en side for f.eks. et år ad gangen.

Hvis du har omsætning i Bannere og Partnerskaber-kategorien bliver du - udover totaltallet - bedt om at angive hvor stor en del der ligger i Bannere og hvor stor en del der ligger i Partnerskaber. Du kan også angive hvor meget der ligger i Andet.

FAQ - Har du bannere eller partnerskaber?

- Er der forskel på videobannere og almindelige bannere?
Svar: Nej, i markedsstatistikken gøres der ikke forskel. Om det er flade gif'er, flash, streaming video eller andet er ligegyldigt. De eneste annoncer der ikke tæller er annoncer, der kommer frem fordi bruge-ren har foretaget en søgning i et søgefelt, og derefter får vist en annonce der passer til søgeordet. Eller annoncer der er selvstændige optagelser databaser som telefonbøger, bil-båd-bolig-job tjenester, pris-sammenligningstjenester og lignende databaser.

- Dækker bannere også sponsorater?
Svar: Ja. Sponsorater betragtes som en del af bannere. De er begge annoncer af den velkendte slags: bannere, skyskrabere, interstitials, article-bannere mv. Om de er købt for en fast periode til en fast pris eller om de afregnes efter visninger (CPM) eller klik og handlinger (CPC og CPA) er lige meget.

- Jeg har lavet et partnerskab med en slanketjeneste, hvor alle slankerådene etc. ligger inde på mit eget site i mit eget design - men det er min partner der står for alt indholdet, og han tjener også penge på alle de brugere der køber et medlemskab af slanketjenesten. Hvor skal den omsætning hen?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra slanke-partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Partnerskaber skal indrapporteres i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Partnerskaber er løsninger, hvor annoncen i form, indhold eller funktion er integreret med mediet. Og det er jo tilfældet her. Brugeren bliver jo netop i dit univers, når han klikker på banneret.

- Jeg har lavet et partnerskab med med en telefonbogstjeneste, så man kan søge numre og adresser direkte på min egen hjemmeside i mit eget layout. Men det er partneren der sælger optagelse i telefon-bogen. Hvad skal jeg indberette?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Når partneren sælger optag i telefonbogen, skal han til gengæld indberette hele hans om-sætning i kategorien Virksomheds-directories. Denne form for "dobbelt-indrapportering" er OK.

- En af mine kunder har købt et banner på forsiden af mit site i et helt år til en fast pris. Er det et partnerskab?
Svar: Nej, det tælles som et almindeligt banner. Partnerskaber er løsninger, hvor annoncen i form, indhold eller funktion er integreret med mediet. Det er ikke nok at et banner er fast placeret på en side.

4 - Har du søgeordsannoncer?

Hvis du har søgeordsannonceomsætning, skal du også noterere denne separat.

Søgeordsannoncer er en af de mest omtalte annoncetyper de sidste par år. Men det er ofte ikke helt klart hvad de indeholder. Hos FDIM dækker kategorien over annoncer som bliver vist sammen med søgeresultatet, fordi de passer til det ord, som en bruger søger efter. Ligemeget om der er tale om tekstannoncer eller grafik.

Det er ikke med:

  • Selve indholdet i søgedatabaser er ikke med. På f.eks. et jobsite er selve jobbene som ligger i databasen ikke med. Det samme gælder f.eks. biler på bilsites, huse på boligsites. (Disse typer omsætning er markedsplads-omsætning. Navne og adresser i telefonbogs-sites er heller ikke med. Denne omsætning er virksomheds-directory omsætning.)
  • Annoncer der bliver vist fordi de passer til ord, som står i teksten på den pågældende webside er heller ikke med. Dette ses som en særlig "intelligente" former for bannerannoncer, og hører hjemme under Bannere og Partnerskaber.

 

FAQ - Har du Søgeordsannonce?

- Hos mig kan du, ligesom hos Google, købe keywords. Keywords'ene virker både når folk søger på mit site, ligesom Google Adwords. Men keywords'ene virker også sådan at annoncen kommer frem hvis keyword-ordet findes i teksten på den side brugeren læser, ligesom Google AdSense. Skal hele omsæt-ningen indrapporteres i Søgeordskategorien?
Svar: Nej. Omsætningen fra dine Google Adwords-agtige annoncer skal i Søgeords-kategorien. Men de andre skal i Bannere og Partnerskab-kategorien.

- Jeg kører pt. en kampagne på mit nyhedssite for en stort bilmærke. Bannerne er sat op, så de kun kommer frem sammen på sider der indeholder ordene "ny bil", "brugt bil" eller "hestekræfter" inde i teksten på artiklen. Hvor skal den omsætning hen - i bannere og partnerskab eller i søgeord?
Svar: Den skal i bannerannoncer. Kampagnen betragtes som en særlig intelligent bannerannonce-kampagne. Hvis bannerne blev vist fordi brugeren har søgt efter ordene "ny bil", "brugt bil" eller "heste-kræfter" havde sagen været en anden. Så skulle omsætningen tælles som søgeord-omsætning.

- Jeg arbejder for et telefonbogssite, og har lige solgt en optagelse med fed tekst og firmalogo. Skal den omsætning i søgeords-kategorien?
Svar: Nej. Optagelse af virksomhedsoplysninger i en database skal i kategorien "Virksomheds-directories". Søgeords-kategorien er kun til annoncer, der kommer frem ved siden af det brugeren søger efter. Typisk ude til højre. Og kun til annoncer, der kommer frem, fordi annoncøren har "købt" det ord som brugeren søger efter.

5 - Har du virksomheds-directory omsætning?

Har du omsætning fra Virksomheds-directories, skal du notere dette særskilt. Virksomheds-directoryomsætning er annoncekroner som annoncøren betaler for at få sine virksomhedsoplysninger - navn og adresse mv. - optaget i en søgedatabase. Altså typisk telefonbogs- og korttjenester på nettet. Virksomheds-directory omsætning dækker også hvis annoncøren i tillæg til navn og adresse får optaget oplysninger om f.eks. agenturer, produkter etc. (Men det gælder ikke deciderede produkt-database som bil-sites eller jobdatabaser).

FAQ - Virksomhedsdirectory-omsætning

- Jeg arbejder for et telefonbogssite, og har lige solgt en optagelse med fed tekst og firmalogo. Skal den omsætning i søgeords-kategorien?
Svar: Nej. Optagelse af virksomhedsoplysninger i en database skal i kategorien "Virksomheds-directories". Søgeords-kategorien er kun til annoncer, der kommer frem ved siden af det brugeren søger efter. Typisk ude til højre. Og kun til annoncer, der kommer frem, fordi annoncøren har "købt" det ord som brugeren søger efter.

- Hvorfor skal telefonbogs-sites og kataloger i en kategori - men job- og bil-baser i en anden? Det er jo begge to opslagstjenester hvor jeg kan lede efter bestemte ting?
Svar: Forskellen er, at telefonbogstjenester og kataloger først og fremmest handler om virksomhedsop-lysninger. Det du finder er et telefon-nr., et navn eller en adresse. På bil-båd-bolig-job tjenester mv. er det produkter du leder efter og finder. Ikke navne og adresser.

- Jeg har lavet et partnerskab med med en telefonbogstjeneste, så man kan søge numre og adresser direkte på min egen hjemmeside i mit eget layout. Men det er partneren der sælger optagelse i telefon-bogen. Hvad skal jeg indberette?
Svar: Du skal indrapportere hele den omsætning du får fra partneren i Bannere og Partnerskaber-kategorien. Når partneren sælger optag i telefonbogen, skal han til gengæld indberette hele hans om-sætning i kategorien Virksomheds-directories. Denne form for dobbelt-indrapportering er OK.

6 - Har du markedsplads-omsætning

Markedsplads-omsætning er omsætning fra alle typer af produktdatabaser - og skal også noteres. Det vil f.eks. sige job-, bil, bolig og dating-sites. Men også auktionssites og prissammenligningstjenester.

Husk: det ikke er alle de 150.000 kr. en bil f.eks. bliver solgt for du skal indberette hvis du har et bil-site. Det er kun de penge, du får for at annoncere bilen til salg, der skal med.

Du må heller ikke indberette omsætning hvis du også selv sælger produkterne. Det er kun annonceomsætningen fra annoncering hos en trediepart der skal med.

Når du indberetter til markedsplads-kategorien, vil du blive bedt om at opdele din omsætning på to forskellige måder.

Den ene underopdeling er efter markedsplads-type: hvor stor en del af din omsætning kommer fra a. rubrik-tjenester, som job, bil, bolig, dating, b. auktions-tjenester, og hvor stor en del kommer fra c. Prissammenligningstjenester?

Den anden underopdeling går på annoncetypen: hvor stor en del af din omsætning kommer fra Job, Bil/MC/Camping mv, Bolig, Båd, Personlige/Dating, Stort og Småt og Andet.

FAQ - Markedsplads-omsætning

- Hvorfor skal telefonbogs-sites og kataloger i en kategori - men job- og bil-baser i en anden? Det er jo begge to opslagstjenester hvor jeg kan lede efter bestemte ting?
Svar: Forskellen er, at telefonbogstjenester og kataloger først og fremmest handler om virksomhedsop-lysninger. Det du finder er et telefon-nr., et navn eller en adresse. På bil-båd-bolig-job tjenester mv. er det produkter du leder efter og finder. Ikke navne og adresser.

- Jeg driver et dating-site. Hvor skal jeg indberette min omsætning?
Svar: Dating-tjenester hører under Markedspladser - sammen med job-sites, bolig-sites og andre rubrik-tjenester. Det er databaser hvor man kan søge efter "produkter". (I modsætning til databaser hvor man søger efter virksomhedsoplysninger (som telefonbøger) hører til i Virksomheds-directories).

- Kan et auktionssite have banneromsætning?
Svar: Ja. Et auktionssite kan sagtens have banneromsætning. Men den primære omsætning vil typisk stamme fra de penge som køber og sælger betaler til auktionssitet for at formidle handelen. Og denne omsætning hører til i Markedsplads-kategorien.

- Hvad er prissammenligningstjenester?
Svar: Prissammenligningstjenester er tjenester som pricerunner og kelkoo f.eks., hvor du kan søge efter produkter - og få oplyst hvilke forretninger der har dem billigst. De penge forretningerne betaler pris-sammenligningstjenesten for at komme med i sammenligningen skal indrapporteres i kategorien Mar-kedspladser.

7 - Har du omsætning fra Permission Marketing?

Hvis du har omsætning fra Permission Marketing aktiviteter skal du notere denne separat. Permission Marketing er typisk emails (men kunne også have form af sms'er eller andet), hvor reklamer er det primære indhold, og hvor modtageren har sagt "ja tak" til at modtage netop denne type reklamer.

Normale nyhedsbreve, der udover nyheder også indeholder reklamer, er ikke permission marketing. Og annonceindtægten fra nyhedsbreve skal indrapporteres i kategorien Bannere og Sponsorater.

OBS: hvis reklame-mails'ene indeholder reklamer for noget du selv sælger, må du ikke indberette annonceomsætning i denne kategori. Det er kun annonceomsætningen fra annoncering hos en trediepart der skal med.

FAQ - Permission Marketing

- Jeg har reklamer i mit nyhedsbrev. Skal de med i Permission Marketing kategorien?
Svar: Nej. Reklamer i almindelige nyhedsbreve skal ikke med i Permission Marketing. De hører med i Banner og Partnerskab kategorien. Permission Marketing er rene reklamemails, hvor modtageren har sagt Ja Tak til at modtage særlige tilbud pr. email. Eksempler er nyhedsbrevstjenester som Ofirs Forbrugermail, jatak og vidstedudet f.eks.

8 - har du omsætning du ikke kan placere?

Måske har du annonceomsætning som ikke passer ind i nogen af kategorierne herover. Den skal i kategorien "Diverse".

Du må max. indberette 25 % af din samlede omsætning i Diverse-kategorien.

9 - Mobilomsætning

Mobilomsætning adskiller sig fra de øvrige grupper, idet det både omfatter annoncering og salg af apps og indhold, hvor de andre områder kun omfatter annoncering. Det er stadig nettoomsætning, der skal indberettes.

”Mobil” defineres som alt hvad der er særligt målrettet mod afvikling på mobil- og smartphones samt tablet computere (iPads m.v.), og det er den fakturerede omsætning, der skal indberettes.

Der skal indberettes 4 værdier for mobilomsæting:

a) Virksomhedens samlede omsætning på mobileområdet fra salg af apps, indhold og annoncering på mobilplatforme i det forgangne kvartal.

Den samlede omsætning skal efterfølgende splittes op på tre områder (således at a = b + c + d)

b) Virksomhedens samlede omsætning på salg af mobile tjenester (herunder apps) i det forgangne kvartal.

c) Virksomhedens samlede omsætning på salg af mobilt indhold (herunder abonnementer, tillægsydelser og andet in apps purchase) i det forgangne kvartal.

d) Virksomhedens samlede omsætning på annoncering på mobile tjenester i det forgangne kvartal.

10 - indberet alle oplysningerne i Deloittes online skema

Når du har samlet alle dine oplysninger er du klar til at indberette. Det gør du i Deloittes indberetningsskema, som du har fået tilsendt et link til. Det er let. Skemaet består af højst 5 skærmsider.

FAQ - Indberetning

- Kan jeg stole på at ingen andre ser de tal jeg indberetter. De er fortrolige og meget følsomme!
Svar: FDIMs markedsstatistik håndteres af Deloitte, der garanterer fuldstændig anonymitet. Omsætningstal bliver kun videregivet til FDIM efter at de er aggregeret på hovedkategori-niveau. Og kun, hvis kategorien indeholder et tilstrækkeligt antal indrapporteringer til at det ikke er muligt at gætte hvem af de indrapporterende, der har indrapporteret hvad.

- Skal alle FDIM-medlemmer indberette?
Svar: Alle FDIM-medlemmer er forpligtet til at indberette til markedsstatistikken jf. de til enhver tid gældende regler herfor.

- Kan sites der ikke er medlemmer af FDIM indberette?
Svar: Ja. Sites der ikke er medlemmer af FDIM må meget gerne indberette. Send en mail til fdim@fdim.dk med kontaktinfo og navnet på dit site - så får du tilsendt et link.

- Kan salghuse/netværk indberette?
Svar: Ja, salgshuse må gerne indberette. Salgshuse skal huske at angive hvilke sites deres indberetning gælder for, så FDIM kan korrigere for evt. dobbeltindberetning.

- Hvad hvis både et salgshus indberetter nogle tal, som et medie allerede har indberettet?
Svar: Don't worry. Deloitte tjekker alle indberetninger og korrigerer hvis der indrapporteres dobbelt.

- Kan mediabureauer indberette?
Svar: Nej.
Herfra tager Deloitte sig af resten. Du skal bare vente på at tallene bliver offentliggjort. Du får besked direkte fra FDIM, når det sker.

Det kan også være at du hører fra Deloitte inden, hvis de har nogle opklarende spørgsmål til din indberetning.